Étkeztetés

     

Az önkormányzat rendeletében meghatározott azon rászoruló személyeknek nyújtunk napi egyszeri meleg étkeztetést, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A szolgáltatást rászorultsági feltételek megléte esetén helyben fogyasztással és elvitellel 6 helyszínen lehet igénybe venni, míg a lakásuk elhagyására nem képes személyeknek házhoz szállítjuk az ételt. Az étkeztetésért a jövedelmi helyzet és az igénybe vétel módja szerint megállapított személyi térítési díjat kell fizetni.

A szociális étkeztetés igénylésére a 1119 Budapest, Keveháza utca 6. szám alatt kerülhet sor személyesen, vagy telefonos bejelentkezéssel.

                  

A szociális étkeztetés igénybevételének lehetőségét az önkormányzat rendeletében meghatározott azon rászoruló személyek számára nyújtjuk, akik önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem tudják biztosítani azt. Az étkeztetés igénybe vehető helyben fogyasztással, elvitellel, vagy házhoz szállítással.

Házhoz szállításra az önkormányzat rendeletében szabályozott esetekben van lehetőség.
Helyben fogyasztás, illetve az elvitel az étkezdében (1116 Budapest, Mérnök utca 40.), valamint az idősek klubjaiban történik.

Az étkezdében alkalom nyílik beszélgetésre, kapcsolatok kialakítására. Kollégáink segítenek egyéb szociális jellegű problémák megoldásában, tájékoztatást nyújtanak különböző szociális ellátásokról, Intézményünk egyéb szolgáltatásairól.