Idősellátás

     

A kerületi időseket (és az ellátásukban segítő családtagjaikat) kiterjedt intézményrendszer támogatja: nappali ellátás öt idősek klubjában van, ezenkívül működik egy demens klub, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés.