Jelzőrendszer

    

A szolgáltatás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 65 év feletti vagy fogyatékkal élő személyek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott szolgáltatás.

Intézményünk a kerület egész területén biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A gondozónők a diszpécserközpontba befutó jelzés nyomán 30 percen belül az ellátott lakására érnek és segítséget nyújtanak.

Jelenleg 100 segélyhívó készülékkel rendelkezik intézményünk.