Fogyatékosokat támogató szolgálat

   

Támogató szolgálatunk (1119 Budapest, Keveháza utca 6.) Budapest és Pest megye egész területéről fogadja az ellátást igénylő fogyatékos személyek megkeresését.

                  

A fogyatékos személyeket a saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben szükségleteiknek és igényeiknek megfelelő módon segítjük. A szolgáltatást igénybevevők számára segítséget nyújtunk a háztartási munkák ellátásában, alapvető szükségleteik kielégítésében (pl. higiéniás ellátás, segédeszközök használata, stb.), közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítésében, szabadidős, kulturális programok elérésében.


Szállító szolgáltatásunkat speciálisan kialakított gépjárművekkel végezzük, amelyek kerekes székes szállításra és csoportos szállításra is lehetőséget biztosítanak.

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a fogyatékos személy speciális szükségleteit megismerjük ahhoz, hogy a neki legmegfelelőbb támogatást nyújthassuk.

                  

A szolgáltatás működtetésével céljaink közé tartozik a lakosság körében a befogadó-elfogadó attitűd, a tolerancia és a segítségnyújtási képesség erősítése, ezáltal is elősegítve a nagyobb odafigyelést igénylő fogyatékosok társadalmi esélyegyenlőségét.