Házi segítségnyújtás

      

Otthonukban élő, önmaguk ellátásában segítséget igénylő, többnyire egyedül élő személyeket ellátó szolgáltatás, amely az igénylő önálló életvitelének fenntartása érdekében, szükségleteinek kielégítésében nyújt segítséget.

Célunk, hogy a házi segítségnyújtással az ellátott fizikai, mentális, szociális szükségleteinek saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen.